11_Naslovka_22

Zbornik DSKP – 22

Prevajanje otroške in mladinske književnosti

O teoriji, praksi in zgodovini prevajanja otroške in mladinske književnosti na Slovenskem (V. Cerar, J. Gradišnik, M. Stanovnik, J. Moder, D. Zabukovec, T. Smolej, M. Alhady, D. Mazi-Leskovar, S. Zwitter, T. Jamnik, J. Rotar).

Zbornik je uredil Vasja Cerar.
izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1998

Cena: 5,00 evrov


Naroči >>