11_Naslovka_22

Zbornik DSKP – 22

Prevajanje otroške in mladinske književnosti Ur. Vasja Cerar. 1998. 88 str.

O teoriji, praksi in zgodovini prevajanja otroške in mladinske književnosti na Slovenskem (V. Cerar, J. Gradišnik, M. Stanovnik, D. Zabukovec, T. Smolej, M. Alhady, D. Mazi-Leskovar, S. Zwitter).
Naroči >>