10_Naslovka_23

Zbornik DSKP – 23

Modrov zbornik Bio-bibliografije članov DSKP Ur. Martin Grum. 1998. 239 str.

Ob petinosemdesetletnici prevajalca Janka Modra je DSKP izdalo bibliografije prevodov svojih članov.
Naroči >>