9_Naslovka_24

Zbornik DSKP – 24

Prevod uglasbenih besedil. Prevod trubadurske lirike.

O teoriji in zgodovini prevajanja libreta (K. Kaindl, I. Grdina, M. Spreizer, J. Moder, J. Stabej, M. Ožbot, T. Stanič, T. Smolej), o prevajanju drugih glasbenih zvrsti (M. Stanovnik, D. Zabukovec, M. Dekleva) ter o prevajanju trubadurske lirike (M. Pintarič, B. A. Novak, M. Alhady).

Zbornik je uredil Tone Smolej.
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1999

Cena: 5,00 evrov


Naroči >>