9_Naslovka_24

Zbornik DSKP – 24

Prevod uglasbenih besedil Prevod trubadurske lirike Ur. Tone Smolej. 1999. 194 str.

O teoriji in zgodovini prevajanja libreta (K. Kaindl, I. Grdina, J. Stabej, M. Ožbot, T. Stanič, T. Smolej), o prevajanju drugih glasbenih zvrsti (M. Stanovnik, D. Zabukovec, M. Dekleva) ter o prevajanju trubadurske lirike (M. Pintarič, B. A. Novak, M. Alhady).
Naroči >>