5_Naslovka_28

Zbornik DSKP – 28

Prevajanje realističnih in naturalističnih besedil (Obdobni pristop 2)

Drugi del Obdobnega pristopa skozi prevajalsko optiko obravnava ključna dela svetovnega realizma in naturalizma (Balzac, Stifter, Flaubert, Zola itd.). S prispevki sodelujejo: N. Bachleitner, Y. Chevrel, S. Fišer, F. Gacoin-Marks, E. Koren, A. Maček, K. Marinčič, J. Moder, M. Ožbot, V. Pogačnik, T. Smolej, J. Stabej, M. Stanovnik, P. Svetina, R. Štefan in Š. Vevar.

Zbornik je uredil Tone Smolej.
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2003

Cena: 8,00 evrov


Naroči >>