4_Naslovka_29

Zbornik DSKP – 29

Prevajanje besedil iz obdobja romantike (Obdobni pristop 3)

Tretji del Obdobnega pristopa skozi prevajalsko optiko obravnava ključna dela iz obdobja romantike (Schiller, Scott, Prešeren, Nerval, Puškin itd.). S prispevki sodelujejo: A. Arko, D. Bajt, D. Dolinar, F. Gacoin-Marks, N. Grošelj, A. Janko, M. Javoršek, I. Jerovšek-Vogrinc, L. Kralj, A. Maček, B. Madžarevič, J. Markič, J. Moder, P. Mortensen, M. Ožbot, G. Perko, M. Pintarič, V. Pogačnik, I. Samide, T. Smolej, M. Stanovnik, R. Štefan, S. Vaupot, H.J. Vermeer, Š. Vevar, J. Vinkler, C.C. Wharram in K. Zakrajšek.

Zbornik je uredila Martina Ožbot.
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2004

Cena: 8,00 evrov


Naroči >>