17_Naslovka_31

Zbornik DSKP – 31

Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja Obdobni pristop 5 Ur. Martina Ožbot, 2006, 404 str.

Peti in zadnji del Obdobnega pristopa skozi prevajalsko optiko obravnava ključna dela iz prve polovice 20. stoletja ter teoretično problematizira nekatere prevajalske dileme. S prispevki sodelujejo: D. Bajt, J. J. Becker, A. Berger, N. Grošelj, M. Hriberšek, M. Javoršek, K. Kaindl, S. Knop, E. Koren, L. Luisi, A. Maček, J. Milič, J. Moder, J. Markič, F. Gacoin - Marks, B. A. Novak, M. Ožbot, G. Perko, M. Podkrižnik, B. Pregelj, T. Smolej, M. Stanovnik, M. Strojan. R. Štefan, B. Tokorz, Š. Vevar, D. Zabukovec in K. Zakrajšek.
Naroči >>