France_Pre%C5%A1eren_v_prevodih

Zbornik DSKP – 8-9

France Prešeren v prevodih

KAZALO
I
Darko Dolinar: O mestu prevoda v literaturi
 
II
Marjan Strojan: Parizina (Tri razprave)
Janko Moder: »Zakaj njo, vredno …« Ob štirinajstih slovenskih prevodih te Prešernove nemške pesmi
Kajetan Gantar: Prešeren v latinskih prevodih
Djurdja Flerè: Dvakrat dve prepesnitvi Prešerna v francoščino
Tone Potokar: Prešeren med Srbi in Hrvati
Dušan Željeznov: Prešernov Sonetni venec v hrvaščini
Tone Pretnar: Prešernov verz v makedonskem in Racinov v slovenskem prevodu
Franc Dobrovoljc: Dopolnilo k Prešernovi bibliografiji za leta od 1971 do 1984
 
III
Aleksandar Mitevski: Vloga prevajanja v oblikovanju nacionalne kulture
Frane Jerman: Prevod kot kulturni dejavnik
Matej Rode: Pomen prevajanja za razvoj jezika
Miran Hladnik: »Svobodno po nemškem poslovenjeno« (Popularni prevedeni žanri 19. stoletja)
Dušan Željeznov: Puškin in Gregorčič
Tone Potokar: Pregelj med Hrvati in Srbi
Marija Mitrović: Prevodi Gradnikovog ciklusa pesama Pisma na srpsko-hrvatski jezik
Majda Stanovnik: Grünov prevod Kafke (Na galeriji)
Metka Zupančič: Novi roman in Rudi Šeligo
 
IV
Jovan Janićijević: Misao o prevodjenju u Jugoslaviji od 1945 do danas (Program istraživanja)
Sava Babić: Prevodjenje preko posrednika (Na primeru srpsko-hrvatskih prevoda pesama Š. Petefija)
Aleksandar I. Spasić: O nekim osobenostima prevodjenja za televiziju (Pokušaj razvrstavanja problema)
 
V
Metka Zupančič: Vaje v prevajanju (Arthur Rimbaud: Večnost, zlata doba)
Nives Vidrih: Kratek pogled v češko (slovaško) teorijo prevajanja
 
Uredili: Drago Bajt, Frane Jerman in Janko Moder
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985
 
Cena: 5,00 evrov

Naroči >>